Hydrogeologický prieskum | Geofyzika Slovakia s.r.o.
Klincová 37 Bratislava 821 08 0910 976 280 pasiakova[random-string]centrum.sk

Hydrogeologický prieskum

  • komplexný hydrogeologický prieskum podzemných, minerálnych a termálnych vôd
  • vŕtané studne (hĺbka max. 500 m)
  • hydrogeologické posudky (domové čistiarne odpadových vôd, vsakovanie zrážkových vôd)
  • čerpacie skúšky (na nových aj starých vodných zdrojoch, dlhodobé aj krátkodobé)
  • monitoring (budovanie pozorovacích sond na sledovanie hladiny podzemnej vody a znečistenia podzemných vôd)
  • laboratórne analýzy podzemných vôd


Copyright © 2009-2023 Geofyzika Slovakia s.r.o. | designed by www.treska.eu