Referencie | Geofyzika Slovakia s.r.o.
Klincová 37 Bratislava 821 08 0910 976 280 pasiakova[random-string]centrum.sk

550 radónových meraní po celom území Slovenskej republiky

 • MADAGASKAR 2013 - Geofyzikálny prieskum pre archeologické účely
 • Sliač - Sliač - obchvat Zvolena, geofyzikálny prieskum
 • Tuchyňa - Geofyzikálny prieskum pre hydrogeologické účely - Vrt Tuchyňa
 • Mýtne Ludany - geofyzikálny prieskum
 • Bratislava - Volkswagen, geofyzikálny prieskum
 • Bratislava - BORY, geofyzikálny prieskum
 • Bratislava - Protipovodňová ochrana, aktivita A3a - Karlova Ves, geofyzikálny prieskum
 • Veľké Ripňany - Veľké Ripňany - geofyzikálny prieskum pre hydrogeologické účely
 • Partizánke - OC Kaufland, IG prieskum, prieskum geologických činiteľov
 • Brezová pod Bradlom - obchodné centrum Tesco, IG prieskum
 • Košice - obchodné centrum Tesco, IG prieskum
 • EBO - Jadrové elektrárne Jaslovské Bohunice - Geofyzikálny prieskum polohy výtlačného potrubia oteplenej chladiacej vody A1 od obj. 38 a prieskum polohy potrubí chladenia primárneho okruhu od obj. 30 a 32 po obj.39 metódou elektromagnetickým meračom vodivosti
 • EBO - Jadrové elektrárne Jaslovské Bohunice - Geofyzikálny prieskum bazéna v obj. 39 metódou multikábel a Georadar v rámci projektu VJEA – 1 II. etapa, úl.2.1.13"
 • EBO - Jadrové elektrárne Jaslovské Bohunice - Geofyzikálny prieskum metódou multikábel vrátane vyhodnotenia v rámci projektu : „2 Bazény - chladiace veže jadrovej elektrárne A-1"
 • Sebechleby - Sebechleby – Železná cesta, geofyzikálny prieskum pre hydrogeotermálne účely
 • Pribylina - Hydrogeologický prieskum v náplavoch Belej v úseku Liptovský Peter - Pribylina, HG prieskum
 • Bratislava - Lodenica UK - Centrum univerzitného športu UK, Švédske domky, geofyzikálny prieskum
 • Šajdíkové Humence - Pyrotechnický prieskum – vyhľadávacia etapa pomocou gradientometra PMG1
 • Bratislava - Avion Schopping Park Phasa III a Anex, geofyzikálny prieskum
 • Lučenec - Geotermálny prieskum Lučenec - Rapovce, geofyzikálny prieskum pre hydrogeotermálne účely
 • Bratislava - PPO - Protipovodňová ochrana, aktivita 7, geofyzikálny prieskum
 • Bratislava - Rekonštrukcia a dostavba terminálu, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, IG prieskum
 • Bratislava - Pyrotechnický prieskum na lokalite Pribinova (časť 1/B, 2/A, 2/B), geofyzikálny prieskum
 • Trnava - Detekcia stredovekých krýpt pomocou mikrogravimetrie v kostole Sv. Mikuláša v Trnave

  REFERENCIE PROJEKTY (spoluriešiteľ)

 • 2010 - 2014
  Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu.
 • 2010 - 2013
  Geoevidencia krasových foriem a objasnenie genézy závrtov na vybraných plošinách Malých Karpát.
 • 2010 - 2012
  Integrácia geotermického modelovania do riešenia obrátenej úlohy gravimetrie.
 • 2010 - 2012
  Priestorový a časový prejav nenasýtenej zóny v geofyzikálnych poliach.
 • 2002 - 2007
  Vývoj, geometria a distribúcia potenciálnych litologických pascí uhľovodíkov v štádiu vývoja a zániku neogénnych panví Slovenska, regionálny geologický výskum.


Copyright © 2009-2023 Geofyzika Slovakia s.r.o. | designed by www.treska.eu