Geologický prieskum životného prostredia | Geofyzika Slovakia s.r.o.
Klincová 37 Bratislava 821 08 0910 976 280 pasiakova[random-string]centrum.sk

Geologický prieskum životného prostredia

  • monitorovanie kontaminácie geologického prostredia uhľovodíkmi (ECOPROBE)
  • meranie metánu (CH4)
  • meranie oxidu uhličitého (CO2)
  • meranie kyslíka v pôde
  • monitorovanie znečistenia vzduchu (napr. v okolí benzínových čerpacích staníc)


Copyright © 2009-2024 Geofyzika Slovakia s.r.o. | designed by www.treska.eu