Inžinierskogeologický prieskum | Geofyzika Slovakia s.r.o.
Klincová 37 Bratislava 821 08 0910 976 280 pasiakova[random-string]centrum.sk

Inžinierskogeologický prieskum

  • komplexné inžinierskogeologické práce pre projektované stavby
  • overenie základových pomerov (vŕtané sondy, dynamická a statická penetrácia, laboratórne určenie fyzikálno - mechanických vlastností zemín)
  • skúšky zhutnenia zemín (násypy, zásypy, ....)
  • návrh najvhodnejšieho a najekonomickejšieho spôsobu zakladania


Copyright © 2009-2024 Geofyzika Slovakia s.r.o. | designed by www.treska.eu